Regulamin wpisu

 1. Przez typ obiektu rozumie się Właściwą obiektowi kategorie np. Pokoje.
 2. Reklama cyfrowa dalej nazywana "Wpisem" lub "Ogłoszeniem" dotyczy jednego typu obiektów (lub obiektu) pod jednym adresem. Obiekt pod innym adresem lub obiekt innego typu należy umieszczać w osobnym wpisie.
 3. Osoba publikująca ogłoszenie musi posiadać zgodę właściciela obiektu na publikacje.
 4. Wszelkie dane zawarte w reklamie muszą być zgodne z prawdą.
 5. Osoba publikująca wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych w Wpisie na potrzeby serwisu goscinnepokoje.pl
 6. E-mail podany w ogłoszeniu (użyty do rejestracji konta) musi być autoryzowanym przez właściciela obiektu sposobem komunikacji.
 7. Podając e-mail wyraża się zgodę na otrzymywanie e-maili od administratora serwisu jak i na otrzymywanie ofert oraz reklam związanych z Serwisem goscinnepokoje.pl.
 8. Zdjęcia dodane do Wpisu muszą przedstawiać faktyczny wygląd obiektu.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawdo do usunięcia wpisów łamiących regulamin.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego przedłużenia emisji reklamy w ramach promocij.
 11. Cena ogłoszenia oraz okres publikacji wpisu w serwisie określony jest w cenniku ogłoszeń